Tijdelijk Wonen in Breda
Voor woningcorporatie AlleeWonen wordt de haalbaarheid voor ontwikkeling en realisatie van tijdelijke woningen in Breda onderzocht. Woningen met een korte(re) exploitatieduur, voor doelgroepen die de gemeente en woningcorporatie écht nodig hebben. Onderzocht worden locaties om tijdelijke nieuwbouwwoningen te realiseren en bestaand zorgvastgoed om te transformeren naar een tijdelijke woongebouwen. Met de kennis vanuit eerdere onderzoeken van Vastgoedvraag naar woonunits en transformaties van gebouwen worden business cases snel en gedegen opgesteld.

 

Taskforce
Gemeente Breda en de Bredase woningcorporaties hebben een ‘Taskforce beschikbaarheid en betaalbaarheid’. Deze heeft de opdracht om op onorthodoxe wijze te zorgen voor meer goedkope en betaalbare huurwoningen. Het haalbaarheidsonderzoek naar tijdelijke woningen is hier een uitvloeisel van.

 


Anderen bekeken ook:

Tijdelijk Wonen 's-Hertogenbosch
Procesbegeleiding voor opstellen
business cases tijdelijke woningen
bestaand vastgoed en woonunits
Titus Brandsmastraat Roosendaal
Ontwikkeling van grondpositie naar
nieuwbouwwoningen
Tijdelijk Wonen Uden
Haalbaarheidsonderzoek business
cases tijdelijke woningen leegstaand
vastgoed en woonunit