Bedrijventerrein Groote Vliet in 's-Hertogenbosch
Voor woningcorporatie Zayaz wordt bedrijventerrein Groote Vliet ontwikkeld voor de realisatie van tijdelijke woningen. Dit zijn woningen met een korte(re) exploitatieduur: 10 jaar. Deze ontwikkeling is een uitvloeisel van het onderzoek van Vastgoedvraag naar locaties om tijdelijke nieuwbouwwoningen te realiseren en bestaand vastgoed om te transformeren naar tijdelijke woongebouwen.

 


Anderen bekeken ook:

Tijdelijk Wonen Uden
Haalbaarheidsonderzoek business
cases tijdelijke woningen leegstaand
vastgoed en woonunit
Tijdelijk Wonen 's-Hertogenbosch
Procesbegeleiding voor opstellen
business cases tijdelijke woningen in
bestaand vastgoed en woonunits
Tijdelijk Wonen Breda
Haalbaarheidsonderzoek business cases tijdelijke woningen leegstaand zorgvastgoed en woonunits