Brinkhoeve in Poortugaal
Als vervangingsopgave voor de gymzaal elders in Poortugaal heeft de gemeente de voorkeur een gymzaal te verweven in het bestaande Sociaal Cultureel Centrum De Brinkhoeve.

   

 

In de definitiefase worden de ruimtelijke, financiële en programmatische mogelijkheden onderzocht. Mede op basis van een bezettingsschema van de huidige gebruikers van De Brinkhoeve wordt in overleg met de exploitant naar de meest optimale variant gezocht. Bijzonder is het gebruikersconcept, waarbij de zaal overdag als gymzaal gebruikt kan worden en in de avonden en weekenden als feestzaal. Het snel kunnen wisselen tussen deze twee standen is de crux. Hieronder is dit concept gevisualiseerd.

  


Clusterprojecten
Dit project maakt onderdeel uit van drie clusterprojecten van gemeente Albrandswaard. De aanleiding voor gemeente is de gemeentelijke verplichting om te voorzien in sportaccommodaties voor sportgym. Onder andere de binnensportfaciliteiten voor het onderwijs in Poortugaal voldoen niet meer. Ook zal er binnen enkele jaren geïnvesteerd moeten worden in de binnensportfaciliteiten in Rhoon. Daarbij ziet de gemeente graag een clustering van sport- en ontspanningslocaties in meerdere multifunctionele accommodaties ('MFA'). De dynamiek die door clustering van verschillende functies ontstaat, zorgt voor aantrekkelijke plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daarmee leveren de te realiseren projecten een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang binnen gemeente Albrandswaard. Het in februari 2014 gepubliceerde artikel in De Indruk, geeft een goed overzicht van onderstaande drie clusterprojecten. Ook de kaart hieronder geeft een beeld van de drie clusterprojecten (groen) en de ligging van de basisscholen (grijs).Meerwaarde Vastgoedvraag

  • Ruime kennis en ervaring met binnenstedelijke projecten
  • Specialist in sportvastgoed en multifunctionele accommodaties
  • Samenwerking en creëren van draagvlak bij stakeholders
  • Optimaliseren ruimtebehoeften door programma’s slim in elkaar te schuiven
  • Marktconsultatie voor commercieel programma

Team Vastgoedvraag
Aan de drie clusterprojecten werken mee: Frederik (projectondersteuner), Vladimir (visuals) en Jurgen (projectleider).

 


Anderen bekeken ook:

Delta/Sportpark Poortugaal
Ontwikkeling clusterproject voor sport
en ontspanning als uitbreiding op
bestaand sportpark
Tijdelijk Wonen 's-Hertogenbosch
Procesbegeleiding voor opstellen
business cases tijdelijke woningen in
bestaand vastgoed en woonunits
Julianadriehoek Rhoon
Ontwikkeling clusterproject voor sport
en ontspanning als uitbreiding
op bestaande basisschool