Permekeplein in Roosendaal
Ooit was het wijkwinkelcentrum Permekeplein het hart van de wijk Westrand. Het lot van dit soort jaren ’60 winkelgalerijen is echter veelal hetzelfde: leegstand en verpaupering. Jaren geleden heeft woningcorporatie AlleeWonen zich dit lot aangetrokken met een actieve aankoopstrategie van de winkels en woningen. In 2011 is het gebouw gesloopt en sindsdien ligt de locatie braak.


         
       

Grondbank
AlleeWonen heeft haar grondposities ondergebracht in een grondbank. Het Permekeplein is één van de 14 posities. Vastgoedvraag werkt voor deze grondbank, met als doel posities qua ontwikkeling te activeren en tot verkoop, bestemmingswijziging, danwel tot ontwikkeling te brengen.

 


Anderen bekeken ook:

Titus Brandsmastraat Roosendaal
Ontwikkeling van grondpositie naar
nieuwbouwwoningen
Tijdelijk Wonen Breda
Haalbaarheidsonderzoek business
cases tijdelijke woningen leegstaand zorgvastgoed en woonunits
Jac Vosstraat Roosendaal
Ontwikkeling van grondpositie danwel activeren ontwikkeling en verkopen