SAAB-garage in Roosendaal
Jaren geleden is Autobedrijf Tholen verhuist naar een nieuw bedrijfsgebouw. Daarmee kwam de voormalige SAAB-garage leeg. De locatie ligt op een markant punt in de binnenstad, op de hoek Boulevard - Dunantstraat. Enkele jaren geleden nam AlleeWonen deze herontwikkelingslocatie over van collega woningcorporatie WSG.

      

De creatieve denktank Platvorm R heeft in opdracht van AlleeWonen en de gemeente Roosendaal de vervallen SAAB-garage een nieuw aanzicht gegeven. Op de gevel van het pand is de bouwtekening van de feest- en repetitieruimte van NK Harmonie Vlijt en Volharding nageschilderd, die vroeger op die locatie gevestigd was. Het kunstwerk geeft het markante gebouw in de stad een tijdelijk gezicht.

 


Grondbank
AlleeWonen heeft haar grondposities ondergebracht in een grondbank. Het Permekeplein is één van de 14 posities. Vastgoedvraag werkt voor deze grondbank, met als doel posities qua ontwikkeling te activeren en tot verkoop, bestemmingswijziging, danwel tot ontwikkeling te brengen.

 


Anderen bekeken ook:

Jac Vosstraat Roosendaal
Ontwikkeling van grondpositie danwel activeren ontwikkeling en verkopen
Permekeplein Roosendaal
Ontwikkeling van grondpositie danwel
activeren ontwikkeling en in
verkoop brengen
Tijdelijk Wonen Breda
Haalbaarheidsonderzoek business cases tijdelijke woningen leegstaand zorgvastgoed en woonunits