Jacobus Vosstraat in Roosendaal
Het pand en de ondergrond is in 2004 door woningcorporatie AlleeWonen gekocht. Het pand betreft een voormalige Kwik-Fit garage. De locatie is destijds gekocht met als doel er een woningbouwplan te realiseren. De eerdere nieuwbouwplannen zijn inmiddels van de baan.

     

De afgelopen 10 jaar was kringloopwinkel Kringloop West in het pand gevestigd, voor Roosendalers een bekende naam. Omdat de technische staat van het gebouw te slecht werd, is het pand eind 2015 gesloopt. Sindsdien ligt de locatie braak. Een deel van het braakliggende terrein wordt door Autobedrijf Vergunst gebruikt.

    
Grondbank
AlleeWonen heeft haar grondposities ondergebracht in een grondbank. Het Permekeplein is één van de 14 posities. Vastgoedvraag werkt voor deze grondbank, met als doel posities qua ontwikkeling te activeren en tot verkoop, bestemmingswijziging, danwel tot ontwikkeling te brengen.

 


Anderen bekeken ook:

Tijdelijk Wonen Breda
Haalbaarheidsonderzoek business
cases tijdelijke woningen leegstaand zorgvastgoed en woonunits
SAAB-garage Roosendaal
Activeren van ontwikkeling en in
verkoop brengen van grondpositie
Permekeplein Roosendaal
Ontwikkeling van grondpositie danwel
activeren ontwikkeling en in
verkoop brengen